Zarząd spółki

Zarząd

Prezes Zarządu:              Jacek Latomski

Członek Zarządu:           Janusz Brzozowski

Członek Zarządu:           Marek Więsław

 

Rada Nadzorcza

Grażyna Kostro

Barbara Latomska

Anna Latomska